ForUm

ForUm odpira prostor za razmišljanja in spodbujanja raznolikosti mnenj. To je tudi priložnost za poziv k sodelovanju vseh, ki jih bo tematika časopisa zanimala in ki bi se radi aktivno vključili v razpravo v zvezi s posamezno obravnavano temo. Tema številke 2 je:

LIKOVNO – VIZUALNO

V nadaljevanju si v ForUmu lahko preberete odgovore na vprašanja, ki smo jih prejeli do izida druge številke (vsakokratna vprašanja so objavljena na naši spletni strani, lahko pa se nanje naročite tudi po elektronski pošti):

  1. Mislite, da je v sodobni umetnosti smiselno ločevati pojma “likovno” in “vizualno”?
  2. V katerem času, oziroma s katerim dogodkom je po vašem mnenju do te delitve prišlo in zakaj?
  3. Kaj je med likovno in vizualno umetnostjo skupnega in kaj ju razdvaja?

S svojimi stališči lahko prispevate k premisleku o tej danes tako aktualni temi, še posebej, ker so poimenovanja in razumevanja o tej problematiki glede na jezik in kulturne danosti lahko različna.

Hkrati napovedujemo nov sklop v vrsti bipolarnih vprašanj, s katerimi bomo v rubriki ForUm vzpodbujali premislek o temeljnih rečeh, ki zadevajo umetniško, kulturno in civilizacijsko realnost v prostoru in času, ki ju živimo. Vprašanja na temo KRIZA JE, KRIZE NI, o in ob katerih bomo razmišljali v prihodnjem ForUmu so:

  1. V kolikšni meri je ustvarjalni proces še vedno sestavni del sodobnih umetniških praks? 
  2. Kako se splošna družbena, gospodarska, ekološka in politična kriza odraža na področju umetnosti in kulture?
  3. Ali menite, da ima hipertrofični obseg umetniške produkcije, opuščanje prvinskih medijev in širitev na manj specifična in raznolika področja inflatorni učinek?

V pričakovanju najrazličnejših odgovorov na vsaj eno od zgornjih vprašanj, vas vabimo k iskanju novih predlogov, ki jih bomo z veseljem preučili in med njimi izbrali snov za oblikovanje prihodnjih številk časopisa in vprašanj. Izbor vaših odgovorov bo objavljen v tiskanem časopisu in na spletu.