For’Um

Medtem, ko se svet nahaja iz dneva v dan v vse bolj zapleteni situaciji, ko navkljub skoraj enormnemu razvoju znanosti, v svetu z visoko stopnjo nepredvidljivosti ne moremo odgovoriti na mnoga vprašanja, ki sproti nastajajo in nas dejstva že skoraj praviloma dobijo nepripravljene, se vendarle moramo na njih odzivati. Kljub vsemu pa sledijo razne oblike katastrof – naravne, politične, ekonomske … Zato je ena glavnih nalog, ki stojijo pred nami, ustrezno odgovarjati na probleme, ki pa si jih z nepravilnim delovanjem prepogosto ustvarimo že kar sami.

Ker lahko kmalu ugotovimo, da je lahko vse umetnost, je bilo osnovno vprašanje, ki smo si ga zastavili ob izidu tretje številke »Kriza je, krize ni?«, na katerega pa je vsekakor težko enostavno odgovoriti. Tudi tokrat objavljamo mnenja in odgovore, ki smo jih uspeli dobiti, nekatera pa smo zaradi preglednosti malo skrajšali.

Četrta številka postavlja spet nova vprašanja, vezana na izhodiščno temo PREDVIDLJIVO-NEPREDVIDLJIVO. Vprašanja, na katera iščemo odgovore, mnenja in razmišljanja v naslednji številki, so sledeča:

  1. Ali je danes še mogoče dovolj natančno določiti pojem »ustvarjalnost« in kaj bi lahko ta pojem pomenil v prihodnosti?
  2. Kaj ostane od tistega, čemur pravimo umetnost, pa ni postavljeno v galerijo?
  3. Kaj menite, da se bo zgodilo – predvidljivega pa tudi nepredvidljivega – na področju umetnosti v bližnji prihodnosti?

Vaša morebitna mnenja, odgovore in razmišljanja v zvezi z zgornjimi vprašanji bomo objavili v peti številki časopisa St’ART. Vabimo vas, da s svojimi stališči prispevate k premisleku tudi o tej vedno aktualni in nikoli povsem zaključeni temi.

Vprašanja, ki so bila postavljena za to številko, so bila:

 

1. Ali sta sodobna znanost in sodobna umetnost po vašem mnenju dovolj povezani med seboj, da lahko pride do zanimivih rezultatov oziroma prebojev (v znanosti ali umetnosti)?

  2. V čem se vam sodobni umetniški projekti, ki so povezani z znanostjo, zdijo pomembni za našo civilizacijo ter za prihodnost?

3. Kaj lahko pričakujemo, ko in če znanstveniki, ki so dobro podkovani v znanstvenih načinih mišljenja ter delovanja, predstavijo svojo dejavnost kot umetniško in ali sploh še lahko zamejimo razliko med umetnostjo in znanostjo?

Vaša mnenja, odgovore in razmišljanja objavljamo v naslednjih vrsticah.