Tanja Špenko: Časovne strukture

Transparentnost časa, akril, kolaž, visoki tisk na kartonu, 26 x 19,5 cm, 2018

 

Abstraktno likovno/slikarsko izražanje nikakor ne pomeni zanikanja ali omalovaževanja vsakdanjih drobnih trenutkov in doživljanja veselih, srečnih, nesrečnih ali žalostnih dogodkov. Ne pomeni niti zanikanja človeške občutljivosti ob doživljanju ekoloških katastrof, ob nerazumljivem dogajanju v svetovni človeški družbi in slabem, negospodarnem ravnanju z naravo.

V imaginarnem času, akril, kolaž, visoki tisk na kartonu, 30 x 17 cm, 2018

 

Saj slikar je navsezadnje čisto običajen človek. Čeprav se zaveda majhnosti in po eni strani omejenosti človeškega subjekta, po drugi strani išče prostranstva osebnih duhovnih možnosti in možnosti dialoga z drugimi subjekti družbe.

 

 

V nekaterih mojih novejših delih, ki so tu objavljena, se pojavlja razmišljanje o časovnih strukturah, ki se nanaša tako na makrokozmos – vesolje, kot tudi na osebni mikrokozmos. V časovnih dimenzijah makrokozmosa se kaže majhnost človeka, ki pa s svojo energijo na nek način le sodeluje v vesolju; v časovnih strukturah osebnega mikrokozmosa pa se pojavlja razmišljanje o sami časovnosti bitja, minljivosti in spremenjenih energijah, spremembah energij v času bitja in vesolja.

Prisotnost v času, akril, kolaž, visoki tisk na kartonu, 29 x 21,5 cm, 2018

 

Komplementarnost časa, akril, kolaž, visoki tisk na kartonu, 29,5 x 20 cm, 2018

 

V bolj ali manj določenih časovnih dimenzijah, vsaj kar se tiče merjenja časa, se pojavlja želja po osebnem pristopu, poseganju v časovno dogajanje, ki se kaže skozi gesto.