For’UM

Rubrika For’UM odpira prostor za razmišljanja v povezavi z določeno tematiko in St’ART 10 prinaša temo:

KIČ JE – KIČA NI

Deveti ForUm prinaša razmišljanja o kiču v umetnosti. Ko se govori o kiču, se običajno misli na okrasne predmete brez umetniške vrednosti, na lažne umetnine in neokusne likovne izdelke. V sodobni umetnosti je primerjava umetnosti in kiča vedno bolj pogosta, podobno tudi vključevanje kičastih izdelkov v umetnost (na primer pop art, camp). V letu 2017 je bila tema aktualna tudi zaradi Hirstove razstave v Benetkah, glede katere so mnenja deljena, dosti pa se jih je strinjalo, da je razstavo nujno treba videti. Tokrat tako razmišljamo o kiču, ki je ali ni v umetnosti, ki je ali ni umetnost. Okvirna vprašanja, ki vabijo k sodelovanju in razmišljanju, so sledeča:

Bi se strinjali z izjavo Susan Sontag, da množenje fotografij uveljavlja kič?

Je v umetnosti prisotno vedno več kiča ali se morda umetnost spreminja (tudi v) kič ali pa je kič tisti, ki se »prebija« v sfero umetnosti? Je kič tudi večplasten in kaj to lahko pomeni?

Kaj je tisto, kar lahko v naši informacijski dobi definiramo kot kič? Lahko govorimo tudi o informacijskem kiču?

S svojimi stališči lahko prispevate k premisleku o tej temi. V pričakovanju najrazličnejših odgovorov na vsaj katero od vprašanj ali razmišljanj v povezavi z okvirno temo vabimo tudi k iskanju novih predlogov za bodoče ForUme. V ForUmu lahko sodelujete z besedili in/ali fotografijami.