For’UM

For’UM odpira prostor za razmišljanja in spodbujanja raznolikosti mnenj. To je tudi priložnost za poziv k sodelovanju vseh, ki jih bo tematika časopisa zanimala in ki bi se radi aktivno vključili v razpravo v zvezi s posamezno obravnavano temo. Tema številke 2 je:

LIKOVNO – VIZUALNO

V nadaljevanju si v ForUmu lahko preberete odgovore na vprašanja, ki smo jih prejeli do izida druge številke (vsakokratna vprašanja so objavljena na naši spletni strani, lahko pa se nanje naročite tudi po elektronski pošti):

  1. Mislite, da je v sodobni umetnosti smiselno ločevati pojma “likovno” in “vizualno”?
  2. V katerem času, oziroma s katerim dogodkom je po vašem mnenju do te delitve prišlo in zakaj?
  3. Kaj je med likovno in vizualno umetnostjo skupnega in kaj ju razdvaja?

S svojimi stališči lahko prispevate k premisleku o tej danes tako aktualni temi, še posebej, ker so poimenovanja in razumevanja o tej problematiki glede na jezik in kulturne danosti lahko različna.