Oto Rimele

Izraz »likovno« prinaša v slovenski jezik obogatitev strokovne terminologije in je nastal v nuji, da nadomesti neustrezne dobesedne prevode iz nemškega, francoskega ali angleškega jezika. Izraz »likovno« nadgrajuje in strokovno specificira zhodiščno situacijo stvarnosti, ki je povezana s pojmom »vizualno«. Vizualno je torej povezano bolj s čutno-zaznavnim nivojem komuniciranja in kaže predvsem na vsakdanjo izkušnjo sveta. Medtem pa likovno (gledanje, mišljenje, izražanje) zahteva sestop s površine opazovanega v notranje razumevanje pomenske strukture obravnavanega vizualnega fenomena in aktiviranje delovanja v smeri doseganja višjih miselnih procesov ter spoznanja. Čutno-zaznavno informacijo vizualnega sveta je namreč potrebno iz nivoja površine in mimezisa prenesti v območje likovne (pojmovne in materialne) stvarnosti in na ta način so možne interpretacije, preoblikovanje in formulacija v likovno formo. Izraz »likovno« prav tako govori o prisotnosti medija, ki označuje pomen ustvarjalčevega izraza s prostorom.

Likovnik to počne ozaveščeno in intencionalno tudi takrat, ko deluje intuitivno. Za »vizualca« zapisano ni pravilo. Prestop iz področja vizualnega v svet umetnosti prinaša aktiviranje razsežnosti pojma »likovno«.