Polona Hafner Ferlan

1. Likovno je neposredno povezano z delovanjem umetnika. Kot delovanje se vpiše v likovni spomin. Likovni problemi se razlikujejo od vizualnih problemov. Likovno se veže  neposredno na zaznavanje in občutenje. Gledalec – ustvarjalec sestavlja oblike, gledalec jih opazi ali pa ne. Tukaj se odpre objekt in zapre pokrajina. Likovno je pogled, ki se je učil od izkustva lastnega telesa. Zato bo v vseh drugih objektih znova našel čudež izražanja in poustvaril ali sestavil nov objekt.

2. Do delitve je prihajalo postopoma. Odvisno od družbene ureditve. Vsekakor pa, ko slika postane okno v svet. Takrat se problematizira vizualno polje. V 19. stoletju pa se ločita likovno in vizualno, ko likovno zavzame lastno polje problematike.

3. Razdvaja ju drugačna problematika, izkušnja prostora, podobe, sveta. Skupen jima je aparat zaznavanja in občutenja.