Tanja Špenko

Smiselno bi bilo govoriti o likovni in vizualni umetnosti. Pojem vizualno je vsekakor širši kot likovno. Klasična področja likovne umetnosti so risba, klasična grafika, slikarstvo, fotografija, kiparstva in arhitektura. Pojem vizualna umetnost pa sega tudi izven samega pojma likovno, čeprav pojem likovno vključuje tudi pojem vizualno.

O vizualni umetnosti bi lahko govorili v okviru umetniške instalacije, performansa, filma; čeprav  te dejavnosti presegajo sam pojem vizualnega, saj se širijo tudi na druga področja človekove ustvarjalnosti (ples, gledališče, literaturo, glasbo …) in je boljši izraz intermedialnost, kar se tiče umetnosti, čeprav ta področja pogosto posegajo v vsakdanje življenje in bi o visoki umetnosti težko govorili. Trend konceptualizma je npr. pogosto, da ima vsak običajen človek potenciale umetniškosti. Torej je problem tudi v samem pojmu umetnost (tudi delitev na visoko, popularno in narodno umetnost) in ne le v pojmu likovna oziroma vizualna umetnost.

Tudi za svoje slikarstvo bi težko rekla, da gre za visoko umetnost, saj je moja želja, da bi bila dostopna vsakemu (ne gre pa niti za popularno, niti za narodno umetnost). A vendarle bi svoje delo opredelila kot del likovne umetnosti.