For’UM

KRIZA JE, KRIZE NI

For’UM odpira prostor za razmišljanja in spodbujanja raznolikosti mnenj. To je tudi priložnost za poziv k sodelovanju vseh, ki jih bo tematika časopisa zanimala in ki bi se radi aktivno vključili v razpravo v zvezi s posamezno obravnavano temo. Tema številke 3 je KRIZA JE, KRIZE NI:

  1. V kolikšni meri je ustvarjalni proces še vedno sestavni del sodobnih umetniških praks? 
  2. Kako se splošna družbena, gospodarska, ekološka in politična kriza odraža na področju umetnosti in kulture?
  3. Ali menite, da ima hipertrofični obseg umetniške produkcije, opuščanje prvinskih medijev in širitev na manj specifična in raznolika področja inflatorni učinek?

Medtem, ko se svet nahaja iz dneva v dan v vse bolj zapleteni situaciji, ko navkljub skoraj enormnemu razvoju znanosti, v svetu z visoko stopnjo nepredvidljivosti ne moremo odgovoriti na mnoga vprašanja, ki sproti nastajajo in nas dejstva že skoraj praviloma dobijo nepripravljene, se vendarle moramo na njih odzivati. Kljub vsemu pa sledijo razne oblike katastrof – naravne, politične, ekonomske … Zato je ena glavnih nalog, ki stojijo pred nami, ustrezno odgovarjati na probleme, ki pa si jih z nepravilnim delovanjem prepogosto ustvarimo že kar sami.

Ker lahko kmalu ugotovimo, da je lahko vse umetnost, je bilo osnovno vprašanje, ki smo si ga zastavili ob izidu tretje številke »Kriza je, krize ni?«, na katerega pa je vsekakor težko enostavno odgovoriti. Tudi tokrat objavljamo mnenja in odgovore, ki smo jih dobili, nekatera pa smo zaradi preglednosti malo skrajšali.

Vaša morebitna mnenja, odgovore in razmišljanja v zvezi z zgornjimi vprašanji bomo objavili v peti številki časopisa St’ART. Vabimo vas, da s svojimi stališči prispevate k premisleku tudi o tej vedno aktualni in nikoli povsem zaključeni temi.

S svojimi stališči lahko prispevate k premisleku o tej danes tako aktualni temi, še posebej, ker so poimenovanja in razumevanja o tej problematiki glede na jezik in kulturne danosti lahko različna.