Simona Zorko

Naš projekt v letu 2011 Veselje v ustvarjanju – fragment iz umestitve v zgodovinsko pozicijo skupnostnih praks je bil ljubiteljski. Njegovo osnovno izhodišče je bilo iskanje skupnih temeljev za prihodnja delovanja. Veseli smo njegove prebujevalne funkcije, vrednotenja vsakdanje izkušnje, antropologijo vsakdanjega življenja ter velikim pomenom, ki ga je pripisal skupnim zgodbam. To je v današnjem času prevladovanja ideologije individualnosti težko početje. Skupaj smo ugotovili, da je pomemben prostor oziroma možnost delovanja, ker v bistvu nikoli ne gre za stavbo, to je lahko stara šola, kulturni dom, trg, gostilna, gasilski dom, včasih tudi dnevna soba, travnik ali gozd … gre za področje, kjer se lahko razvijajo odnosi solidarnosti, medgeneracijske povezanosti, delovanje skozi skupne interese, razvijanje različnih idej na enakopravnih temeljih vseh sodelujočih. In morda je bilo to najpomembnejše izhodišče našega Veselja v ustvarjanju.

(odlomek iz: Veselje v ustvarjanju – fragment iz umestitve v zgodovinsko pozicijo skupnostnih praks – poročilo v rubriki Restart)