Mateja Šmid Hribar: Napoleonov drevored v Logatcu

Napoleonov drevored v Logatcu (foto vse: Mateja Šmid Hribar)

Napoleonov drevored v Logatcu (foto vse: Mateja Šmid Hribar)

Napoleonov drevored, ki s svojimi 1900 metri lepša Logaško polje, velja za najdaljši obcestni drevored v Sloveniji, obenem pa tudi za simbol Logatca. Sestavlja ga 290 dreves, ki pripadajo vrstama lipa (Tilia platyphyllos) in lipovec (Tilia cordata). Po ustnem izročilu naj bi ga zasadili v času Ilirskih provinc, okrog leta 1810, ob stari cesarski cesti, ki je takrat povezovala Ljubljano s Trstom. Posajen naj bi bil v spomin na poroko med Napoleonom Bonapartejem in Marijo Luizo, hčerjo avstrijskega cesarja Franca I., zato je svoj čas drevored nosil Luizino ime, pozneje pa se je zanj uveljavilo ime »Napoleonov drevored«, ki je v rabi še danes. Pisnih virov, ki bi potrdili namen in čas zasaditve, za zdaj ni našel še nihče.

Iz razklane lipe št. V80 so izdelali ličen podstavek

Iz razklane lipe št. V80 so izdelali ličen podstavek

Ob sprejetju Odloka o razglasitvi drevoreda Napoleonove lipe za spomenik oblikovane narave leta 1985 je v drevoredu raslo 105 dreves (vzdolž zahodne strani 57, vzdolž vzhodne 48). Vrzeli v drevoredu so nastale zaradi gradnje cestnega priključka v letih 1951–1952 in bolezni posameznih dreves. Da bi zapolnili vrzeli, so Logatčani pod strokovnim vodstvom GG Ljubljana, Gozdarstvo Logatec in tedanjega regionalnega Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine leta 1989 v okviru obnove nadomestno zasadili 185 lip. Drevored je bil nazadnje saniran poleti 2008, ko so pristojne službe odstranile suhe in trhle veje, oblikovale krošnje in odstranile 8 za mimoidoče nevarnih trhlih in poškodovanih dreves. Mesec pred sanacijo, 6. julija 2008, je eno drevo podrl vrtinčast veter, ki je zlomil še eno mlajšo lipo na zahodni strani, medtem ko je lipo št. V80 na vzhodni strani skorajda prepolovil. V zimi 2008/2009, že po zadnji sanaciji, je drevored dobil podmladek, saj so zasadili še 29 mladih lip z obsegom približno 20 cm.

Logatčani so na izviren način ohranili spomin na razklano »Napoleonovo lipo« št. V80. Iz njenega lesa so izdelali 440 posebno oblikovanih spiral, ki, sestavljeni po dve skupaj, tvorita ličen podstavek. Podstavke, zapakirane v kartonaste škatle ter z opisom izvora v slovenskem in angleškem jeziku, je kot protokolarno darilo Občina Logatec podelila redkim nagrajencem – dobitniki so praviloma prejemniki novejših športnih, občinskih in Februarskih priznanj.

Napoleonov drevored lip je tipičen primer dvopomenske dediščine, saj spada tako med naravno kot kulturno dediščino.

vir: Šmid Hribar, M. 2010: Napoleonov drevored v Logatcu. DEDI – digitalna enciklopedija naravne in kulturne dediščine na Slovenskem, http://www.dedi.si/dediscina/259-napoleonov-drevored-v-logatcu