For’UM

PREDVIDLJIVO-NEPREDVIDLJIVO

V peti številki smo v ForUmu postavili nov sklop vprašanj, vezanih na temo PREDVIDLJIVO-NEPREDVIDLJIVO. Iščemo in objavljamo odgovore, mnenja in razmišljanja v povezavi s spodnjimi vprašanji:

1. Ali je danes še mogoče dovolj natančno določiti pojem »ustvarjalnost« in kaj bi lahko ta pojem pomenil v prihodnosti?

2. Kaj ostane od tistega, čemur pravimo umetnost, pa ni postavljeno v galerijo?

3. Kaj menite, da se bo zgodilo – predvidljivega pa tudi nepredvidljivega – na področju umetnosti v bližnji prihodnosti?

S svojimi stališči lahko prispevate k premisleku o tej aktualni temi.