Borko Tepina

Danes, ko se niti otroci več ne igrajo z igračami, ampak se igrače igrajo z njimi, je nekaj podobnega tudi na področju umetnosti. Dogodkom komaj še sledimo oziroma jim niti ne več in v mnogočem iste stvari postajajo drugačne, včasih pa se spreminjajo samo imena. Eno je gotovo: tradicionalna likovnost je bila po svoji substancialnosti podobno razvejana kot narava sama. Poleg tega je tradicionalna funkcija podobotvorja prepogosto veljala le za dlakocepsko približevanje naravi do največje možne nazornosti. Prepričljivo oponašanje jo je navidez izenačevalo z njo že s tem, ker so bili materiali, v katerih je nastajala, naravni materiali, ki ničesar ne zamenjujejo, so materija sama. Ob tem pa je prav tako pogosto prezrto dejstvo, da umetnost ne more biti realnost sama, marveč, da pomeni hkrati tudi začasni izstop, s katerim, kako paradoksno, si naravo še bolj približamo in naredimo vidno to, kar se ponavadi skriva očem. Pa tudi to je res da skozi likovnost, in to je zelo pomembno, ravno zaradi njene kompleksnosti in razvejanosti, ohranjamo stanje polne čutne in duhovne odprtosti, v imenu intenzivitete opazovanja in duhovne svobode, fizične in psihične čuječnosti, kar je pogoj za odprtost doživljanja in vživljanja v samo materijo in njene različne pojavne oblike, tako narave, kot tudi same umetnosti. Ravno zaradi fizičnih razsežnosti likovne umetnosti se izgublja rob ki razmejuje med naravo in njo samo in se njeno delovno področje brezmejno razteza: umetnost je danes lahko vse. Vendar če se vrnem na začetek, za nekatere druge umetnosti to ne velja v tolikšni meri: klavir je še vedno le instrument in hkrati orodje (ki ga je treba celo obvladati!), tako so gledališka ali filmska igra, knjiga in v njej pisana beseda, črke… orodje in hkrati substanca, iz katere nastaja umetniški produkt.

Seveda naj bi ustvarjalnost bila temeljni impulz za katerokoli umetniško dejavnost, sem spada tudi velika doza nepredvidljivosti, saj je vselej usmerjena v produkcijo struktur z manjšo stopnjo predvidljivosti. Dokler bo tako, če odgovorim še na zadnje vprašanje, potem je zanjo še nekaj možnosti, ko bo predvidljiva, je preprosto ne bo več.