Art’vju

V besedilu Kako so nastala vrata se je Borko Tepina posvetil tradicionalni in sodobni umetnosti ter ustvarjalnosti.