Vesna Česen: Likovni haikuji Gustava Gnamuša

Gustav Gnamuš: Razstava del na papirju, Galerija Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost,
Kranj, 3. december 2014 do 27. januar 2015

Gustav Gnamuš: Iz cikla Safari, akvarel na papirju, 2014 (Foto vse: Marko Tušek, objavljeno z dovoljenjem GPN)

Gustav Gnamuš: Iz cikla Safari, akvarel na papirju, 2014 (Foto vse: Marko Tušek, objavljeno z dovoljenjem GPN)

 Gustav Gnamuš: Iz cikla Safari, akvarel na papirju, 2014


Gustav Gnamuš: Iz cikla Safari, Safari 6, akvarel na papirju, 2014

V kranjski Galeriji Prešernovih nagrajencev so bile od začetka decembra 2014 do konca januarja 2015 razstavljene novejše stvaritve Gustava Gnamuša. Postavitev je bila v treh prostorih in vsakega je zaznamoval samostojni tematski sklop ali cikel: Safari, Drobnica ali Naslovniki in Vrtovi. Po prvem vtisu bi lahko rekli, da smo bili povabljeni na potovanje skozi tri samosvoje zgodbe, tako na ravni izbrane tehnike kot tudi nakazanih vsebin.

Ob risbah s svinčnikom in akvarelih iz cikla Safari naš pogled sledi počasnemu gibanju kamel, ki se ponekod v komaj zaznavnih obrisih spajajo z ozadjem vroče pokrajine in vzbujajo predstavo osredotočenosti na pot. Izstopa kompozicijska dovršenost, v kateri kamele z nakazano smerjo gibanja razpirajo polje svobode, odkrivanje in sprejemanje novega, pripisovanje pomena sami poti in ne le cilju. Denimo, na risbi Safari 6 na kameli opazimo obris posameznika, ki je na čelu karavane, sama izčiščenost motiva pa poudarja občutje spokojnosti in predanosti trenutku, predvsem pa usklajenost z naravo in njenimi zakonitostmi. V upodobitvah iz tega cikla ni ničesar odvečnega, nepredvidljivega ali motečega, posameznik je del karavane in prepuščen spontanemu toku dogajanja.

Gustav Gnamuš: Iz cikla Drobnica, Naslovniki 3, 2014, mešana tehnika na papirju, 2014

Gustav Gnamuš: Iz cikla Drobnica, Naslovniki 3, 2014, mešana tehnika na papirju, 2014

Gustav Gnamuš: Iz cikla Drobnica, Naslovniki, 2014, mešana tehnika na papirju, 2014

Gustav Gnamuš: Iz cikla Drobnica, Naslovniki, 2014, mešana tehnika na papirju, 2014

Gustav Gnamuš: Iz cikla Drobnica, Naslovniki, 2014, mešana tehnika na papirju, 2014

Gustav Gnamuš: Iz cikla Drobnica, Naslovniki, 2014, mešana tehnika na papirju, 2014

Prav zaradi tega vzdušja utegne prehod k naslednjemu ciklu Drobnica ali Naslovniki pospremiti presenečenje oziroma nenadni vtis, da smo se znašli na prizorišču vdora realnega. Tu nas nagovarjajo duhovite podobe v mešani tehniki, ironični minimalistični kolaži, ki predstavljajo možne odzive na uradne dolžnosti našega vsakdanjika.

Gledamo izrezke pisemskih ovojnic, v katerih nas pričakajo položnice, pozivi, davčne napovedi ali celo kazni, skratka smo v polju naših uradnih odgovornosti in potencialnih zapletov, če nečesa uspešno ne razrešimo. Z uradnimi sporočili ni šale, bi lahko sklenili, pa vendar jo avtor vpelje prav na tem mestu: iz okenc, kjer je na pismu naveden naš naslov, strmijo glave drobnice z jasno mimiko, ki nakazuje človekova razpoloženja ob prejemu takšnih obvestil. Podobno kot v tradiciji pripovedništva živali pogosto prevzemajo značajske poteze ljudi in kakor v ilustracijah tovrstnih knjig živalski liki oživljajo človekovo spoprijemanje s stvarnostjo, tudi v tem ciklu obraz ovce, ovna ali koze strnjeno povzame človekov odziv na manj prijeten, vendar neizogiben vidik družbene stvarnosti.

Gustav Gnamuš: Iz cikla Vrtovi

Gustav Gnamuš: Iz cikla Vrtovi

Gustav Gnamuš: Iz cikla Vrtovi

Gustav Gnamuš: Iz cikla Vrtovi

Gustav Gnamuš: Iz cikla Vrtovi

Gustav Gnamuš: Iz cikla Vrtovi

Če sta nas prvi in drugi cikel razstave soočila s portretiranjem posameznika, razpetega med svobodo izbire na eni strani (simbolično ujeto v podobe umirjenega popotovanja po prostrani, navidezno brezmejni pokrajini) in določujoče okvire zunanjih okoliščin (nujno izpolnjevanje uradnih dolžnosti), tretji cikel izpostavlja predvsem njegovo duhovno razsežnost. V barvnih in črno-belih akvarelih cikla Vrtovi prevladujejo zgovorni barvni nanosi, med katerimi ponekod razpoznavamo abstrahirane podobe bambusa, skal in mačje gracioznosti. Tudi te slike nagovarjajo z minimalističnimi gestami, kot odprta vrata nas subtilno vabijo v tihe ambiente, ki zrcalijo urejenost in sprostitev. V tem ciklu poleg meditativnih motivov navdušuje slikarjevo umetelno obvladovanje barve, barvno niansiranje, ki oživlja notranje pripovedi slik, a nas obenem pušča na domišljijski razdalji, kjer smo še vedno odprti za naš subjektivni duhovni vtis. Jure Mikuž je izpostavil Gnamuševo »dolgoletno izkušnjo dematerializiranja konkretnih barv v njihov privid«,[1] kar je še posebej razvidno v tem ciklu. Barve pridejo do izraza v vsej svoji strukturni moči, kot imanentni del likovne govorice; Jules Olitski[2] je nekoč zapisal, da slikarstvo določa struktura, ki se poraja iz občutja barv – v slehernem delu slikovne ureditve naj se začuti barvo v barvi, ali z drugimi besedami, barvo moramo videti znotraj in vseskozi, ne zgolj na površini … V ciklu Vrtovi se posamezni prizori narave na ta način stapljajo z našim doživljanjem, zlasti s hrepenenjem po umirjenosti, pozornosti in moralni budnosti.

Gustav Gnamuš: Iz cikla Vrtovi

Gustav Gnamuš: Iz cikla Vrtovi

Gustav Gnamuš: Iz cikla Vrtovi

Gustav Gnamuš: Iz cikla Vrtovi

Razstavljeni cikli so vsebinsko zgoščeni in tematsko samostojni. Lahko bi jih tudi brali kot celostno zajezitev posameznikove pozicije v svetu, kjer je v neprestanem dialogu z notranjimi in zunanjimi izzivi, napoten k idealom avtonomije, pristnosti in družbene odgovornosti. Vrtovi sublimno zaokrožajo opus treh ciklov, saj so najbolj intimistični; hkratna vitalnost in krhkost bambusa, ki ga slutimo na večini slik in ki je vir slikarjevega navdiha v kultiviranju njegovega lastnega zenovskega vrta in okolice, nas spominja na značilno potezo življenja, na enkratno potovanje, ki ga krojimo z osebnimi odločitvami. V tem smislu bi bilo mogoče o pričujočih treh ciklih Gnamuševih stvaritev govoriti kot o likovnih haikujih, o hipnih odtisih opazovanih zunanjih podob v naši notranjosti.

V okviru razstave je bila predvajana dokumentarna oddaja, v kateri nam umetnik predstavi svoj zenovski vrt.[3] Izšel je katalog o razstavljenih delih na papirju s spremnim besedilom dr. Jureta Mikuža, ki je imel 13. januarja 2015 tudi predavanje, in z biografskim zapisom o Gustavu Gnamušu Brede Ilich Klančnik, kustosinje razstave.

[1] Jure Mikuž, »O ciklih Vrtovi, Safari in Drobnica oziroma Naslovniki«, Katalog k razstavi Gustav Gnamuš: Dela na papirju, Zavod za turizem, Kranj, 2014

[2] Jules Olitski, »Painting in Color«, v Charles Harrison in Paul Wood (ur.), Art in Theory, 1900‒2000. An Anthology of Changing Ideas, Blackwell Publishing, 2003

[3] Gustav Gnamuš, Naši vrtovi, dokumentarna serija 3/4 , TV Slovenija, 21. april 2009, dostopno na povezavi: http://4d.rtvslo.si/arhiv/nasi-vrtovi-dokumentarna-serija/32898880