For’UM

Rubrika For’UM odpira prostor za razmišljanja v povezavi z določeno tematiko in St’ART 7 prinaša temo:

DADA – ANTI-DADA

Umetniško shajališče Kabaret Voltaire je bilo ustanovljeno 1916 v Zürichu in istega leta je pestra skupina raznih umetnikov in njihovih somišljenikov poskrbela, da je bila prvikrat natisnjena beseda dada. Dadaistična dejavnost se je tega leta »uradno« ustanovila in pričela širiti. Kljub temu, da je o Dadi in dadaistih dosti napisanega, se marsikateri izzivi v povezavi z njimi vendarle pojavljajo in St’ART ob stoletnici dade izpostavlja v razmislek naslednja vprašanja:

1. Ker je bila dejavnost dadaistov nadvse raznovrstna, saj je segala od literarnih del, gledališča, recitalov, razstav …, se poraja vprašanje, ali obstaja tisto delo, ki bi se mu lahko reklo »Dada mojstrovina«? Katero delo bi to lahko bilo, če se predpostavlja, da je sploh primerno (z njihovega vidika) razmišljati o bistvenem literarnem oziroma umetniškem delu, o neke vrste bistvu, povzetku Dade?

2. Se dandanes še vidijo vplivi dadaizma  ali pa so morda postali nevidni, nevideni in neopaženi, stopljeni v najrazličnejših kasnejših -izmih in raznih neo- variantah, sploh glede na to, da niti sami niso hoteli biti zgolj še eden od -izmov, pa se je kljub temu uveljavil izraz dadaizem?

3. Ob stoletnici dadaizma se poraja vprašanje, kako se po stotih letih dojema Dada – Dada, ki je bila hkrati anti-Dada?

S svojimi stališči lahko prispevate k premisleku o tej temi, ki jo stoletnica še bolj izpostavlja in spodbuja k premisleku. V pričakovanju najrazličnejših odgovorov na vsaj eno od zgornjih vprašanj ali razmišljanj v povezavi z okvirno temo, ki bodo objavljena v sedmi številki časopisa, vas vabimo k iskanju novih predlogov za bodoče ForUme. V ForUmu lahko sodelujete z besedili in/ali fotografijami.