St’ART 1 (2011)

ABSTRAKTNO – REALNO

OB ZAČETKU IZHAJANJA

Časopis St’ART skuša biti čim bolj široko zasnovana in odprta publikacija, ki se bo v posameznih številkah osredotočala tudi na neko ožjo, bolj specifično tematiko in problematiko. Ime St’ART zveni kot SAINT ART, kar je “posvečeno umetnosti”, morda celo nekaj svetega, kot da želimo opozoriti, da bi bilo treba umetnosti odvzeti vse kar je banalno, vsakdanje in rutinsko. Po drugi strani se sliši kot štart, začetek, kot da nas hoče usmeriti k prvinskemu dojemanju in videnju stvari. Če odpišemo obe, že dodobra izrabljeni ideološki floskuli, pa St’ART ponuja še tretjo možnost: vzpostavitev enakih izhodiščnih možnosti brez vnaprej pridobljenih pravic in položajev, predsodkov, vnaprejšnih sodb in izključenosti, zaradi česar je štart, kot nujen pogoj za primerljivost, sploh možen. Tako naj bi St’ART podpiral raznolikost, tako posameznikov, kot skupin, tako medijev, kot različnih področij umetniškega delovanja.

Za izdajanje časopisa za vizualne in likovne umetnosti smo se odločili, ker menimo da obstajata prostor in zanimanje za publikacijo, ki bo namenjena tako sodobni kot starejši umetnosti, predstavitvam razstav in umetnikov, pa tudi drugi tematiki in problematiki v zvezi z vizualnimi in likovnimi umetnostmi.

Časopis bo predvidoma izhajal vsaj štirikrat letno v tiskani obliki in na spletu. Tiskana oblika po vsebini in obliki ne bo nujno enaka spletni in bo lahko vsebovala po eni strani krajše povzetke, po drugi strani pa razširjene prispevke glede na spletno izdajo. Dostop do spletnih strani bo brezplačen, tiskana publikacija pa bo v prodaji na raznih prodajnih mestih. Cena se bo gibala v skladu z možnostmi.

Z revijo odpiramo naslednje rubrike (ki se občasno med seboj prepletajo):

Start • uvodnik, ki bo vsakokrat napovedal temo, ki jo bo posamezna številka obravnavala.

ForUm • bo odpiral prostor za razmišljanja in spodbujanje raznolikosti mnenj. To je tudi priložnost za poziv k sodelovanju vseh, ki jih bo tematika časopisa zanimala in ki bi se radi aktivno vključili v razpravo v zvezi s posamezno obravnavano temo.

Art’vju • bo odpiral prostor intervjujem in pregledom preteklih, sedanjih in prihodnjih dogodkov v povezavi z določeno temo posamezne številke.

Natur’art • bo rubrika, ki bo namenjena širjenju področja razumevanja pojavov, vzorcev in detajlov, ki so hkrati prisotni v naravi in v umetnosti ter se ukvarjala s prepletanjem njihovih principov, oblik in struktur.

Trans’art • bo namenjen prevodom iz tuje literature

Rest’art • »restarta« stara vprašanja, “štarta” z novimi in tako spodbuja (ponovni) premislek ob posameznih stalnih ali občasnih razstavah, bienalih in drugih prireditvah, povezanih z likovno, vizualno in širše pojmovano umetnostjo.

Tra’tS • je zadnja stran časopisa, zrcalno obrnjeni St’Art, ki obrača pogled nazaj v naravo in zlasti v drevesa.