For’UM

For’UM odpira prostor za razmišljanja in spodbujanja raznolikosti mnenj. To je tudi priložnost za poziv k sodelovanju vseh, ki jih bo tematika časopisa zanimala in ki bi se radi aktivno vključili v razpravo v zvezi s posamezno obravnavano temo.

ABSTRAKTNO – REALNO

Ob stoletnici nastanka prve abstraktne slike Vasilija Kandinskega, časopis St’ART z rubriko ForUm odpira vprašanje abstraktnega in realnega v umetnosti. Že na samem začetku izhajanja časopisa smo želeli k razpravi povabiti čim širši krog strokovne javnosti, in tako pridobiti različna mnenja in stališča sedanjega časa v zvezi s to problematiko, o kateri pa menimo, da vse do danes še ni bilo mogoče oblikovati dokončnih odgovorov.

V nadaljevanju si lahko preberete odgovore na vprašanja, ki smo jih prejeli do izida prve številke (vsakokratna vprašanja so objavljena na naši spletni strani, lahko pa se nanje naročite tudi po elektronski pošti):

  1. Katero abstraktno umetniško delo je po vašem mnenju najpomembnejše in zakaj?
  2. Ali obstaja kakšno umetniško delo, nastalo recimo po letu 2000, ki bi bilo lahko primerljivo z delom Kandinskega iz 1911? Torej delo, ki bi v tem stoletju pomenilo oziroma nakazovalo na to, kar je v prejšnjem stoletju delo Kandinskega?
  3. V čem je po vašem mnenju danes ključno vprašanje odnosa realno – abstraktno? Kakšna je današnja situacija tega odnosa, če ta delitev sploh (še) obstaja?

Sodelovali so Božo Podlogar, Jaka Bonča, Urša Pajk, Oto Rimele, Jiri Kočica, Tamara Vodopivec, Matej Metlikovič, Borko Tepina, Nena Škerlj, Tanja Špenko in Polona Hafner Ferlan.

V pričakovanju najrazličnejših odgovorov na vsaj katero od zgornjih vprašanj, vas vabimo k iskanju novih predlogov, ki jih bomo z veseljem preučili in med njimi izbrali snov za oblikovanje prihodnjih številk časopisa in vprašanj. Izbor vaših odgovorov bo objavljen v tiskanem časopisu in na spletu.