Borko Tepina

Abstrakcijo je mogoče misliti na več načinov, recimo kot nepredmetnost, nepredstavnost, redukcijo, celo kot konkretnost in taktilnost obenem, kot sta jo po eni strani opredeljevala tako Kandinski kot Rothko. Ločevanje med realističnim in abstraktnim slikarstvom je zelo pogojno, saj je sploščenost konkretnega prostora na sliki že neke vrste abstrakcija. Mislim, da je abstraktnost mogoče prepoznati že v dedukciji kot metodi snovanja, prenašanja ideje, likovnih pojmov na površino slikovne ploskve, v nasprotju z indukcijo vnašanja realnih elementov prostora. Kako zmuzljivo je natančno opredeljevanje pojma abstrakcije v razmerju do realnega, se kaže že ob pogledu na belo neposlikano platno; lahko je le belo (konkretno) neposlikano platno, lahko realistična slika bele površine (zidu), lahko prispodoba za praznino. Tudi okroglost kroga, ki smo ga narisali z roko, je lahko večja ali manjša, pa mu vendarle rečemo krog, čeprav le približno zadošča njegovi idelani predstavi, ideji ali pojmu.