Božo Podlogar

Pošiljam odgovor na vprašanje: Katero abstraktno umetniško delo je po vašem mnenju najpomembnejše in zakaj?

V času nastajanja moderne umetnosti so likovni umetniki in arhitekti delovali skupaj in imeli enaka teoretska izhodišča. Tako se določene kompozicijske in formalne zakonitosti iz teoretskih razprav razberejo v abstraktnem slikarstvu in pri arhitekturnih zasnovah.

Med najpomembnejše teoretske zapise tega časa zagotovo sodijo razprave Kandinskega o formi, liniji in kompoziciji. Na Nizozemskem je teoretske temelje novega umetniškega gibanja De Stijl postavil Theo van Doesburg.

Najbolj znan umetnik iz skupine De Stijl je gotovo Mondrian s svojimi kompozicijami v modri, rumeni in rdeči barvi. Te slike so vplivale na arhitekta Rietvelda, ki je projektiralStanovanjsko hišo Schröder z notranjo opremo tudi z elementi Mondrianove kompozicije.

Zame je torej najpomembnejše tisto abstraktno umetniško delo, ki je prispevalo s svojim teoretskim izročilom k nastanku nove arhitekturne zasnove.

Tako sem izbral sliko ustanovitelja De Stijla Thea van Doesburga z naslovom Ritem ruskega plesa iz leta 1918 (http://www.moma.org/collection/object.php?object_id=78948). Slika, ki predstavlja slikarsko kompozicijo linij različnih velikosti, je lahko berljiva tudi kot arhitekturna kompozicija objektov v prostoru.

Arhitekti so sliko sprejeli kot model za novo urbanistično zasnovo mesta. Začeli so nasprotovati zaprtemu mestnemu kareju in predlagali zasnovo novih odprtih mestnih prostorov z zelenimi površinami in stanovanjskimi stavbami, postavljenimi v smislu Doesburgove kompozicije. Takšen primer je študija generalnega načrta za mesto Barcelono, kjer je arhitekt Sert predlagal ureditev mesta na takšennačin.

(http://www.epdlp.com/arquitecto.php?id=152)

Doesburgove linije pa lahko pomenijo tudi prostostoječe stene v stavbi.

Arhitekt Mies van de Rohe je v načrtu za nemški paviljon v Barceloni leta 1929 prvič predvidel stene kot samostojen element v prostoru. Do tedaj so stene v arhitekturnih načrtih vedno tvorile zaključen prostor.

Glede na to, da je Doesburgova slika močno vplivala na razvoj moderne arhitekture, je zame najpomembnejše abstraktno umetniško delo.