Oto Rimele

Vsebino abstraktne likovne forme ni mogoče razumeti samo prek umetnostno zgodovinske umestitve. Zato izraz abstraktne likovne formulacije razumem bolj kot avtonomno osebno izkušnjo in kot proces, v katerem kot ustvarjalec stopam iz območja pojavnosti predmetov in površine k reprezentaciji medija in svetlobe. Prostor svetlobe namreč spoznavam kot trajni element vidnega sveta, avtorjeve mentalne prisotnosti in slikarskega medija. Prostoru torej določam imanentni čas in času udejanjam prostor. Čas v abstraktni podobi ni zavezan preprosti linearnosti, temveč zmore navkljub skrajnosti brezčasnega biti vpet v aktualni zdaj, ki ga povezuje z izvornim.

RIMELE SO-LA 4b detajl 2

Oto Rimele: SO-LA 4b (detajl), 2010, 297 x 143 x 9 cm; pleksi steklo, barva (arhiv avtorja)