Polona Hafner Ferlan

Emerik Bernard slika abstraktne, bežne odseve. Če s pogledom sežem v sliko V prostorskem ležišču iz leta 2004, sežem v zmes pokrajine, ki je ni; zmes zemlje, trave in hiš, ki jih ni; imam liste, trave, veter, pesek, vlažno blago; v istrski pejsaž ujeto podobo na dlani – bela Istra, modra Istra, zelena Istra, rdeča Istra, siva Istra. Brlenje svetlobe, barv v odsevu. Zračna krajina, napolnjena z zrakom. Na sliki ni izmišljenega iluzionističnega prostora, prostor podobe je pred sliko. Podoba je abstraktna.