Andreja Peklar: Jaz, ti, ona, on – Knjiga umetnika

 

 

Pri svojem ilustratorskem delu sem do neke mere bolj ali manj zavezana literarni predlogi. Zato sem se želela s knjigo umetnika odmakniti od besedila kot »predhodnika« likovnemu delu. To sem sicer že na nek način realizirala v primeru svojih avtorskih slikanic, kjer sem avtor besedila in ilustracij. Tam ni najprej besedila, ki bi ga zatem ilustrirala, ampak oboje nekako prehaja in se fluidno prepleta.

 

Knjiga umetnika mi je ponudila priložnost, da to pripeljem še dlje, da skozi to formo še bolje izrazim podstat, iz katere črpam. K ustvarjalnemu procesu pristopam s sistemom prostih asociacij, ki se iz ene likovne poteze oziroma forme nadaljuje v naslednjo in hkrati posledično vstopi tudi v besedo.

V knjigi umetnika raziskujem možnosti različnih variant odtisov monotipij, združenih z risbo, kolažem (ali digitalnim kolažem). Zakaj to troje? Kolaž imam rada, ker mi z različnimi sopostavitvami elementov nudi možnost presenečenja, nenavadnih kombinacij, iz katerih gradim sliko. Risba, gesta je tisti najbolj primarni, prvinski, fizični, nereverzibilni del ustvarjanja, in brez nje ne morem. Monotipija združuje nekako oboje – risbo, prvinskost in »element« nepredvidljivosti, ki ga nudi odtis. Vse te elemente povežem v poetično celoto, komponirano tako, da jo lahko gledamo – »beremo« na nek način »interaktivno«.

 

Likovna dela v knjigi si ne sledijo linearno, kontinuirano, stran za stranjo, saj so vpeta levo in desno. Če temu ritmu od začetka sledimo, sledimo moji pripovedi, gledalec – »bralec« pa lahko tudi sam vodi tok zaporedja prizorov in njihovih povezav, torej na nek način sam soustvarja »vsebino« knjige.

Vsebinsko sem si knjigo zamislila kot nekakšen album, kot imamo albume ob rojstvu otroka, albume porok, foto knjige s potovanj in podobno. Poimenovala sem jo Jaz, ti, ona, on, ker je lahko to moja, tvoja, njena, njegova knjiga. Prek slik, povezanih v ta »album«, sem želela izpostaviti temeljna vprašanja bivanja mene, tebe, nje, njega … bivanjska vprašanja o odnosu do sebe, o odnosih z drugimi in ne nazadnje o odnosu do tega, kar nas presega.

 

 

Knjiga je na ogled od 13. decembra 2018 do sredine januarja 2019 v Galeriji Miha Maleš v Kamniku, realizacijo je podprlo ministrstvo za kulturo RS. Tisk: Arbutik (David Tavčar)

 

 

 

O avtorici

Andreja Peklar je akademska slikarka in ilustratorka. S svojimi ilustracijami je opremila številne slikanice, pa tudi učbenike in revije za otroke in mladino. Imela je vrsto samostojnih razstav, udeležuje pa se tudi pomembnejših mednarodnih selekcioniranih razstav.  Letos je bila izbrana na eno najpomembnejših razstav ilustracije na knjižnem sejmu v Bologni. Za svoje delo je prejela različna priznanja in nagrade tako doma kot v tujini.

(Foto vse: Andreja Peklar)

 

 

Več o avtorici na www.andrejapeklar.si