Oto Rimele: Abstraktna slikarska podoba kot portretna upodobitev posameznika

6/13 MONIKA / BREZA / BIRCH / BIRKE
Iz cikla Berlinski portreti (1961–1989)
105 x 7 x 3 cm

 

Za razumevanje klasičnih portretnih upodobitev v risbi, sliki, fotografiji in drugih vizualnih medijih velja, da kvaliteten ustvarjalec (umetnik) zazna in upodobi predvsem tiste lastnosti portretiranca, ki so nevidne, očem skrite. V takšnem primeru lahko govorimo tudi o psihološkem portretu in o poskusih upodobitve nematerialne ali celo duhovne biti portretiranca.

V ciklu trinajstih slik Berlinski portreti (1961–89) sem realiziral ugotovitev, da nematerialno in duhovno v človeku lahko upodobim predvsem z uporabo nematerialnih optičnih sredstev, ki mi jih slikarski izraz omogoča.

Na steni, kjer visijo omenjene slike, ki jim lahko rečemo tudi slikarski objekti, se namreč pojavlja barva v svoji nematerialni dimenziji. Kot barvni odsev in kot senca. In s tem odsevom svetlob in senc slikam, upodabljam, označujem in določam portretirano osebo. Prisotnost in intenzivnost barve v odsevu kaže na lastnosti Monike, Wernerja ali Hansa.

 

 

7/13 WALTER / KOSTANJ / CHESTNUT / KASTANIE
Iz cikla Berlinski portreti (1961–1989)
106 x 8 x 3 cm
(Foto: Iz arhiva avtorja)

Izbrana imena in naslov projekta dajejo gledalcu vedeti, da sem želel povezati povsem abstraktne slikarske upodobitve s konkretnimi osebami oziroma z osebnimi imeni, ki so bila pogosta v Nemčiji v času med leti 1961–1989.

Vendar izbrana osebna imena kljub konkretnosti pravzaprav označujejo imaginarne posameznike. Njihove usode označujejo čas in prostor. Zato bi lahko zapisali, da je omenjeni cikel posredno tudi portret mesta Berlin.

Vseh trinajst slikarskih objektov – portretov je nastalo v času mojega bivanja v Umetniški rezidenci RS v Berlinu meseca oktobra 2018. Vsak slikarski objekt je v proporcih, ki jih določa višina, širina in oblika objekta, drugačen, avtonomen.

Poleg različnih barvnih svetlob pa izraznost slikarskim objektom določa tudi izbrana vrsta lesa. V ciklu sem namreč uporabil osem različnih vrst lesa. Tako so Monika, Walter in Günter pravzaprav tudi Breza, Kostanj in Lipa.

 

(v Berlinu, 27. oktobra 2018)