Borko Tepina: Ob izidu monografije Hermana Gvardjančiča z naslovom Risbe

Se še spomnite Jóhanna Jóhannssona, 2018, mešana tehnika, 130 x 209 cm

Zadnja monografija Hermana Gvardjančiča, ki je izšla oktobra 2018 z naslovom Risbe, ima objavljena razmišljanja Marka Košana, Andreja Medveda in Petje Grafenauer, ki so vsak po svoje predstavili njegovo delo. Pri naslovih njegovih del gre večinoma za konkretne skladbe, po katerih je delal.

Spomin na Jóhanna Jóhannssona, 2018, oglje na platno,148 x 200 cm

Fordlandija, 2018, mešana tehnika, 40 x 50 cm

Izjemno zanimiv je zapis Andreja Medveda, ki v nekem delu – sicer le na prvi pogled – zveni kontradiktorno. Vendar šele po temeljitem razmisleku zajame bistvo Hermanovega dela. V svojem pisanju se najprej dotakne avtorstva Gvardjančičeve risbe, njene posebnosti, kjer ni laži, videzov, prividov in nič simbolizma. V nadaljevanju ravno nasprotno govori o simbolnem branju, ki šele odkrije smisel njegove risbe. Vendar Medved že uvodoma opozori na dvojno branje, na dve pomenski pra/ravnini, o prostornini, ki nima le značaja optičnega pojava, umetnik jo spoznava s prsti, v jamicah dlani, s prostorom, ki se ne meri s pogledom, ampak z lastno roko in korakom. Dotik da zapolni vso skrivnostnost sil, ki se pojavijo v zrcalu slike, v lahkotni, plitvi in minljivi risbi … Gre za izjemno razlago, ki je na videz nejasna, a se v resnici zelo natančno, kolikor se sploh da, dotakne bistva kompleksnosti branja Hermanove risbe, ki pa jo je seveda zelo težko prevesti v verbalni zapis.

Skica, 2018, oglje na papir, 10 x 15 cm

Knjiga je izšla pri založbi Modrijan, ima 191 strani, vsebuje bogato slikovno gradivo in besedila, ki so prevedena tudi v angleški jezik.

Prisoners OST, 2018, oglje na platno, 220 x 110 cm

The great god Pan is dead, 2018, oglje na platno, 220 x 100 cm (Foto: Iz arhiva avtorja)