Trans’ART

Oto Rimele v enajsti rubriki Natur’ART prikaže portretiranje kot prehajanje od dejanskega in individualnega prek nematerialnega v abstraktno. Kako portreti postanejo barvni odsevi in sence, izbrana vrsta lesa pa se poveže z imaginarnimi posamezniki in konkretnim mestom (Berlinom), je Rimele pokazal v Abstraktni slikarski podobi kot portretni upodobitvi posameznika, ki je dostopna tudi v nemškem prevodu.