Nena Škerlj: Leteča in lebdeča ustvarjalnost Ajde Tomazin

Ajda Tomazin: Lebdeče, Mestna knjižnica Kranj

Ajda Tomazin je oblikovalka, magistra koreografije in performansa ter interdisciplinarna umetnica, ki s svojo ustvarjalnostjo kot intermedijska in konceptualna umetnica večplastno posega v prostore galerij, knjižnic, urbanih mest in narave. Na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani je leta 2011 diplomirala pri profesorjih Tanji Pak in Milanu Eriču, leta 2014 pa je na Inštitutu za aplikativne gledališke znanosti na Univerzi v Giessnu zaključila magistrski študij Koreografije in performansa pri profesorici Bojani Kunst. Ustvarja in soustvarja izvirne razstave in predstave, katerih kvaliteta je vse bolj prepoznavna tudi v tujini, potrjujejo pa jo številna gostovanja in nagrade. Jata izkušenih ptic, Lebdeče, Odprti predali, Od kapljice do oceana in Teorija strun so projekti, postavitve in koreografije, pri katerih njena leteča in lebdeča ustvarjalnost še posebej izstopa in vabi k natančnejšemu razmisleku.

Ajda Tomazin s sodelavci: Jata izkušenih ptic, Kranj

 

Jata izkušenih ptic, družbena koreografija v tretjem življenjskem obdobju je občasna uprizoritev v javnem prostoru, ki raziskuje utrip mesta z vidika različnosti pogledov in vedno drugačnih sprehodov. Po pestrem in dobro obiskanem preletu Kranja s predstavnicami tretjega življenjskega obdobja je Jata izkušenih ptic odletela še v Škofjo Loko. Jata je svoje vtise, doživetja in zgodbe delila s prebivalci domačih in sosednjih krajev, kjer so se še nadalje širile in se bogatile. Jata je enakovredno razpirala poglede in spomine svojih ptic in v dialogih ustvarjala edinstvene zgodbe določenega kraja in njegove okolice.

 

 

 

Subtilno je opisovala spreminjajočo se podobo Kranja, beležila spomine in družbeni utrip urbanega centra in bližnje narave z reko Kokro, pticami, drevesi … Prvoosebne pripovedi so razmišljale o osebnih vtisih in doživetjih, spreminjanju, minevanju, spominih, bližini, soodvisnosti in povezanosti. Udeleženke Jate so odpirale mentalne predale in možnosti percipiranja posameznega kraja in dogodka in so o njem rahločutno spregovorile. V intimnih in subjektivnih pogledih smo  se lahko delno prepoznali, občutili lepoto medsebojnih podobnosti in razlik, svojo moč in ranljivost in prek preleta kranjske jate se je lahko na novo pogledalo na Kranj. Zgodbe, pripovedi in glasba so se odvijali prek slušalk, s pomočjo katerih je Jata udeležence vabila, da so iz vlog opazovalcev, sprehajalcev in poslušalcev prestopili s svojimi izkušnjami in doživetji v začasno skupnost ter jo s svojo prisotnostjo nadgradili in obogatili.

Ajda Tomazin: Lebdeče, Mestna knjižnica Kranj

 

 

V Mestni knjižnici Kranj je Ajda Tomazin poleti in jeseni 2019 razstavila inštalacijo Lebdeče. Sestavljalo jo je sto unikatno oblikovanih školjk iz keramike, ki so v prostor knjižnice doprinašale k poletni igrivosti, z dviganjem, spuščanjem, zibanjem in lebdenjem vnašale lahkotno dinamiko in razgibanost, z odprtostjo školjk pa nakazovale na odprtost misli in knjig. Ni nenavadno, da je bila inštalacija Lebdeče najprej razstavljana pod naslovom Navadna zunanjščina in bogata notranjščina. Posamezne školjke in celotna kompozicija so pomensko, strukturno in simbolno poudarjale odprtost znanja in neskončnost interpretiranja umetniških del, knjig in ostalega gradiva v knjižnici ter knjižnice kot celote. Migetajoča jata školjk pisanih notranjosti je nakazovala na migotanje črk, pomenov, informacij in interpretacij v knjigah. Pot po knjižnici se je dodatno razvejala, hoja po njej pa upočasnila in obogatila, pogled pa drsel po inštalaciji. Gibanja mimoidočih, školjk in knjig so tvorila enkratne vzorce, ki so se dopolnjevali in bogatili obisk knjižnice.

 

 

 

Školjke, korale, mobile in razne kinetične skulpture so upodabljali že številni domači in tuji umetniki, a predstavitev inštalacije Lebdeče v knjižnici je bila edinstvena: gruče odprtih školjk so lahko strnjene, povsem razpršene, viseče, lebdeče ali ležeče, a v knjižnici bodo vedno vizualno sorodne in pomensko primerljive z odprtimi knjigami in odprtimi glavami. Inštalacija Lebdeče je skladna z umetničino filozofijo odprtih predalov in njeno letošnjo pregledno razstavo, ki jo je naslovila Odprti predali. Tako so bili spomladi v Stolpu Škrlovec v Layerjevi hiši v Kranju na ogled poleg občasnih gledaliških uprizoritev še ilustracije, instalacije, tekstilne in oblikovne kreacije, slike, video, keramika, kalejdografije … Zavod za sodobne interdisciplinarne procese Odprti predali poleg školjk in knjig, pomenov in interpretacij, sprehodov in plesa odpira stare, nove, dejanske in imaginarne predale in svetove, ptica Ajda pa vabi na sprehode, prelete in koreografsko ustvarjalnost ter bogati mesto, po katerem s svojimi jatami leta, lebdi in se spreletava.

Ajda Tomazin: Razstava Odprti predali; odprtje razstave s plesnim performansom KD Qulenium, Stolp Škrlovec, Layerjeva hiša, Kranj

Interaktivna plesna predstava Od kapljice do oceana otrokom približa sodobni ples ter sodelujočim in obiskovalcem bogati poglede na umetnost, znanost in naravo ter krepi ekološko senzibilnost. Kapljice padajo iz oblaka, postanejo potoček, se lovijo med kamenčki, ustvarjajo vrtince, prerastejo v reko, ki se izlije v ocean, a zaradi toplote sonca postajajo vse lažje in spet se znajdejo v oblaku. Njihovo potovanje se začenja znova in znova. Najmlajši prek prvin sodobnega plesa spoznajo vodni krog in zaplešejo kot kapljice. V premišljenem, estetsko dovršenem in umirjeno razigranem ambientu je nastajalo ustvarjeno vzdušje, zgodba vodnih kapljic pa je bila postavljena v vizualno glasbeno prizorišče, ki je bogatilo percepcijo, domišljijo in čutni spomin. Ajda Tomazin že od leta 2014 razvija tudi interdisciplinarni projekt Domišljija pričakovanj (Imagination of Expectations, http://imaginationofexpectations.org/), ki sestoji iz trilogije: instalacija Mreža v nastajanju (Net in Work), plesna predstava Teorija strun (String Theory) in raziskovalni performans Avdicija za producente (Audition for Producers).

Ajda Tomazin: Razstava Odprti predali; odprtje razstave s plesnim performansom KD Qulenium, Stolp Škrlovec, Layerjeva hiša, Kranj (foto vse: Nena Škerlj)

Ptica Ajda Tomazin se spreletava v svoji ustvarjalnosti Od kapljice do oceana, prek Teorije strun in z Jato izkušenih ptic do Odprtih predalov, Lebdečih … Simbolika školjk, ptic in jat je močno prisotna v človekovi zavesti in umetnosti, Max Ernst se je istovetil s ptico, Leonardo in Dürer sta intenzivno proučevala letenje, Corneille je razstavljal odprte predale, Calderjevi in drugi mobili so vedno navdušujoči razstavni eksponati … Letenje, lebdenje, odprti predali, navadne zunanjščine in bogate notranjščine so trajne in aktualne teme, od nekdaj prisotne pri posamezniku, umeščenem v določen prostor in čas. Jata izkušenih ptic je gledalca spreminjala v sodelujočega obiskovalca in ga popeljala po – kljub vnaprej začrtani, hkrati vedno drugačni – poti skozi mesto s slušalkami, na katerih so se zgodbe prelivale in prekrivale z vizualno mestno scenografijo in topografijo. Ponujali so se obogateni pogledi na posamezne kraje in novi uvidi v njihovo zgodovino, življenje in naravo. Ajda Tomazin vabi k odpiranju predalov, knjig in misli, kot ptica Ajda pa vabi k letenju in lebdenju v enkratnih in neponovljivih jatah ptic, školjk, kalejdoskopskih odsevov … Ustvarjeni prostori in predstave na novo zarisujejo in bogatijo doživljanje hoje, sprehajanja in pohajkovanja po razstaviščih, knjižnicah in mestih, jate ptic pa so ustvarjalno in neponovljivo zaenkrat letale po naravni in urbani topografiji Kranja in Škofje Loke, umetnica pa ima v mislih še druge kraje (https://www.youtube.com/watch?v=MNXJ0ce3x0A).