ART’vju

Kot ponavadi Art’vju odpira prostor za intervjuje z umetniki in za razmišljanja umetnikov, o umetnikih in njihovih umetniških delih. 13. ART’vju sta s svojimi razmišljanji in stvaritvami obogatila Erik Mavrič in Borko Tepina, za kar se jima zahvaljujemo. Povabljeni vsi ostali zainteresirani.