Erik Mavrič: O risbah

Erik Mavrič: Uvod v Jutranjke 4

V svojem delu stremim k temu, da risba ohranja pristno izraznost, ki pa ni obremenjena s pravili upodabljanja. Risbe niso kopije dane realnosti, pač pa nek vtis, notranje stanje oziroma psihološke upodobitve.

Erik Mavrič: Uvod v Jutranjke 6

Pri risanju me zanima tudi prehod risbe iz malega v velik format, pri čemer skušam ohraniti del živosti in spontanosti, značilnih za risbe malega formata.

Erik Mavrič: Uvod v Jutranjke 46

Erik Mavrič: Uvod v Jutranjke 52